+90 212 227 4480 / 2811       kutuphane@gsu.edu.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
Evet, diğer Üniversitelerin Öğretim Elemanları (üniversite kimliklerini ibraz etmeleri şartıyla) ve diğer üniversitelerin Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri (üniversite kimlik kartlarını ibraz etmeleri ve yaptıkları çalışma ile ilgili olarak Enstitü Müdürlüğünden resmi yazı getirmek şartıyla) kütüphanemizi kullanabilirler.
Kütüphane ödünç verme hizmetlerinde üniversite kimlik kartı gösterilmesi zorunludur. Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, rezerv ve ders kitapları bölümündeki yayınlar ve standartlar ödünç verilmez. Üzerinde para cezası ve iade süresi geçmiş yayın bulunan kullanıcıya ödünç yayın verilmez. Kütüphaneden, öğretim elemanları 6 ay süreyle 20 kitap, idari personel 15 gün süreyle 3 kitap, yüksek lisans öğrencileri 60 gün süre 12 kitap, doktora öğrencileri 90 gün süreyle 12 kitap,  lisans öğrencileri 21 gün süreyle 5 kitap ödünç alabilirler. Ayrıca tüm kullanıcılar  3 adet Vcd veya Dvd'yi  7 gün süreyle ödünç alabilirler.
Ödünç alınan kütüphane materyali, kütüphane bankosundaki görevliye iade edilecektir.
Hayır. Ödünç alma işlemini, kullanıcının kendisi yapmalıdır.
http://tarama.gsu.edu.tr/yordambt/yordam.php?sayfaOturumAc adresinden özel oturum açıp "üzerimdekiler" kısmından öğrenebilirsiniz. Ayrıca iade tarihlerini, kitapların arkasında bulunan "iade tarihi" yazılı kısımdan kontrol edebilirsiniz. İade tarihleri, ödünç verme anında ödünç verme bankosu tarafından kitapların arka kısmındaki "iade tarihi" bölümüne işlenmektedir.
Kullanıcılar almış oldukları yayınların sürelerini internet üzerinden en fazla 3 kez uzatabilirler. Bu işlemi http://tarama.gsu.edu.tr/yordambt/yordam.php?sayfaOturumAc adresinden oturum açıp "Üzerimdekiler" kısmından yapabilirsiniz. Oturum açmak için; Kullanıcı kodu: öğrenciler için okul numarası, Öğretim elemanları ve idari personel için sicil numaralarıdır.(Sicil numaralarının dört haneli olması gerektiğinden başına "0" konulur. Şifre ilk giriş için "1"dir.) Üzerinde gecikmiş yayın veya para cezası olan kullanıcılar yayın kullanma sürelerini uzatamaz, kitap ödünç alamazlar. Başkası tarafından ayrılan yayınlar uzatılamaz. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
Kayıtlı bütün öğrenciler ve resmi olarak işe başlamış tüm personel, Galatasaray Üniversitesi kimlik kartlarıyla ve geçici olarak çıkarılmış kimlik belgeleriyle ödünç kitap alabilir.
Kitabın yerini öğrenmek için katalog taraması yaptığınız sırada, ekranın sağındaki "durum" kısmının altında aramış oldunuz kitabın ödünç alınmış olup olmadığı yazmaktadır. Kitap durumu "rafta" olduğu halde yerinde bulamadıysanız kütüphaneye yeni iade edilmiş ve rafa yerleştirme sürecinde olabilir, ya da kitap, öğrenciler tarafından yararlanmak için alındıktan sonra herhangi bir masa üzerine, raf arabasına bırakılmış olabilir. Bu durumda kitap hakkında bilgi alabilmek için lütfen bu formu doldurunuz.
Hayır. Kütüphane, ödünç bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilere vermemektedir.
Ödünç verilmiş kitaba "ayırtma" koyarak başkası almadan siz alabilirsiniz. Ayırtma işlemi sadece ödünçteki kitaplar için geçerlidir. Rafta bulunan yayınlara ayırtma işlemi yapılamamaktadır. Kullanıcılar ödünçteki herhangi bir yayın için ayırtma koymuşsa, o yayın iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde kullanıcıya e-posta veya telefon ile bilgi gönderilir. Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren "3" gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Yayını bekleyen kullanıcı yoksa yayın rafa gönderilir. Ayırtılacak yayın sayısı kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısı kadardır.
Ödünç verme kuralları gereği üniversitemiz öğretim elemanları materyalleri 6 ay için ödünç alabiliyorlar.
Kütüphane web sitesinden "oturum" açarak, "iadelerim" linkinden ödünç alıp vermiş olduğunuz yayınlara erişebilirsiniz.
Sorumluluk size ait olmak kaydıyla ve kütüphane ödünç verme bankosuna haber verilmesi durumunda, yayınları bankoya gönderebilirsiniz sonrasında mutlaka onay almanız gerekmektedir.
Süreli yayın, referans, tezler ve rezerv materyalleri ödünç verilmemektedir. Bu tip yayın ve materyallerden istediğiniz bölümlerin fotokopilerini kütüphane içinden fotokopi kartı satın alarak çekebilirsiniz. Fotokopi çekim işlemini kaynaklardan yararlanmak isteyen kullanıcıların kendileri yapmaktadır.
Kütüphaneye ait materyali kaybetmişseniz, lütfen hemen kütüphane ödünç verme bankosuna haber veriniz. Bu konuda görevli personel size ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi verecektir. Tel: +90 0212 227 44 80/ Dâhili 286
Gecikme meydana geldiğinde uygulanan gün sayısının Otuz (30) günü aşması halinde kitap hakkında zayii işlemi yapılacağı duyurulur. Öğrenciler için durum, kütüphane içinde panoya asılarak ilan edilir. Takip eden 15 gün içinde kitap getirilip gecikme bedeli ödenmezse veya zayii olan kitap veya materyalin zayii bedeli ödenmezse durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı`na bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı`nca durum düzelinceye kadar, öğrenci için gerekli olan hiçbir işlem yapılmaz. Öğretim elemanları ile diğer personel ödünç aldığı kitabı süresi içinde kütüphaneye iade etmezse, durum bir yazı ile ilgiliye duyurulur. Onbeş (15) gün içerisinde kitap iade edilmezse, zayii işlemi yapılır ve zayii bedeli tahsil edilir. Gününde iade edilmeyen her bir yayın için günlük 0,25 TL.(1-10 gün arası), 10 günden sonra günlük 0,50 TL. gecikme cezası alınır.
ILL hizmetlerinden öğretim elemanları, doktora,  yüksek lisans ve lisans öğrencileri yararlanır.
GSÜ Suna Kıraç Kütüphanesi, “Kütüphaneler Arası Ödünç Servisi” ile aradığınız materyali sizin için bulmaya ve getirmeye çalışmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız http://kutuphane.gsu.edu.tr/tr/kutuphane/yayinsaglama/
Katalog taraması, kütüphane web sayfasında yer alan kütüphane katalogu (http://tarama.gsu.edu.tr/yordambt/yordam.php) linki tıklanarak yapılabilir. Kütüphane koleksiyonu, yazar, kitap adı, konu, seri adı, yer numarası vb. kriterlerle taranabilir.
E-dergiler çevrim içi olarak yayınlanan dergilerdir. Veritabanı aynı anda ulaşılan birden çok derginin yer aldığı indekse denir. E-kitap ise, internet üzerinden erişilebilen ve elektronik ortamda tamamı okunabilen ve/veya indirilen kitaptır.
Kütüphane web sayfasında yer alan e-veritabanları linki tıklanır. Burada iki seçenek bulunmaktadır. Eğer derginin hangi veritabanında geçtiği bilinmiyorsa EBSCO Discovery Service EDS : Bütünleşik Arama  tıklanarak makale adı ve yazar adı yazılarak tarama yapılır. Derginin hangi veritabanında geçtiği biliniyorsa GSU e-veritabanları tıklanır ve veritabanı seçilerek tarama yapılır.
Elektronik kitaplar, basılı kitaplar gibi kütüphane katalogu (http://kutuphane.gsu.edu.tr/tr/kutuphane/tarama/) linki tıklanarak taranabilir. E-Kitapların yer numaraları "çevrim içi" ibaresiyle başlar. Tarama sonunda gelen sonuçlarda bu ibare görüldüğünde kaynağın detay bilgilerine girilir. Kitabın tamamını görmek için sayfadaki link tıklanır. Ayrıca web sayfasında yer alan e-kitaplar (http://kutuphane.gsu.edu.tr/tr/kutuphane/ekitap/) linki kullanılarak da elektronik kitaplara erişim sağlanabilir.
E-kitap ve e-dergilerden taşınabilir belleğe kayıt yapma, e-posta gönderme imkanı vardır. Kütüphanemizde çıktı alma imkanı bulunmamaktadır.
Evet. Önce kampüs dışındayken kütüphane web sayfası üzerinden e-veritabanları sayfasını tıklanıp Kampüs Dışı Erişim İçin Proxy Ayar Değişikliği linki tıklanıp burada belirtilen belirtilen ayarlar yapılır. İstenilen kullanıcı adı ve şifre; akademik ve idari personel için mevcut bilgisayarları açarken kullanılan kullanıcı adı ve şifre olup, öğrenciler için öğrenci numaraları ve Bilgi-İşlem Dairesinden almış oldukları şifredir. Şifresi olmayan öğrencilerimizin Bilgi-İşlem Daire Başkanlı’ğından  imza karşılığı alabilmektedirler.
Tüm araştırmalarınız ve sorularınız için kütüphanemizdeki ilgili kütüphaneci arkadaşlarımıza başvurabilirsiniz.
Akademik yıl başında yeni öğrencilere talep gelmesi halinde kütüphane tanıtım ve elektronik kaynakların kullanımı konusunda eğitim verilmektedir.
Eylül-Ekim aylarında yapılan duyurular sonucunda kütüphaneye uğrayarak başvuru formunu doldurunuz. Değerlendirme sonrası tarafınıza bilgi verilecektir.
Kütüphanemize yayın satın alma yolu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Satın Alma Politikamız http://kutuphane.gsu.edu.tr/tr/servisler/satin-alma-politikasi yapılmaktadır.
Verilen siparişler katalog taramasından takip edilebilinir. Ek olarak web sayfasına yeni kitapların listesi aylık olarak konulmaktadır ve öğretim üyelerine email olarak gönderilmektedir.
Kütüphane web sayfasında yer alan kütüphane katalogu http://tarama.gsu.edu.tr/yordambt/yordam.php linki tıklanır. Yazar adı, yayın türünü tez olarak işaretleyip erişebilirsiniz. Tezler kütüphanemizin giriş katındaki referans bölümünde bulunmaktadır.