+90 212 227 4480 / 2811       kutuphane@gsu.edu.tr

Kütüphanelerarası Ödünç Verme

Kütüphanelerarası Ödünç Verme

Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti
ILL (Inter Library Loan)
PEB (Prêt Entre Bibliothèque)

Kütüphanemizde bulunmayan kitap ve makalelerin yurt içinden veya yurt dışından sağlanarak üniversitemizdeki akademik çalışmaları desteklemek amacıyla sunulan bir hizmettir. ILL hizmetlerinden öğretim elemanları, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri yararlanabilmektedir.

MAKALE SAĞLAMA

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan makaleler kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanmaktadır.

Yurt İçinden Sağlama : Makale istekleri yurt içindeki kütüphanelerden veya TÜBESS'den sağlanabilmektedir. Makalelerin fotokopi ve posta ücreti kullanıcı tarafından ödenmektedir.

Yurt Dışından Sağlama : Yurt içinden sağlanamayan makaleler, kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda yurt dışından da sağlanabilmektedir. Yurt dışından makale sağlayan kütüphaneler kendi ücret politikalarına göre makale başına ücret almaktadırlar.

KİTAP VE KİTAP DIŞI YAYIN SAĞLAMA

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan kitap ve diğer materyaller, kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanmakta ve kullanıcılarımıza ödünç verilmektedir.

Yurt İçinden Sağlama : İstenilen kaynak öncelikle yurt icindeki üniversite kütüphanelerinin kataloglarından taranır. Yayının getirilmesi ve geri gönderilmesinin kargo ücreti kullanıcıdan tahsil edilir.

Yurt Dışından Sağlama : Kitap yurt içinden sağlanamıyorsa yurt dışndan sağlanabilir. Bu durumda istekte bulunan kullanıcı, kütüphanenin belirlediği ücreti ve geri gönderilmesinde posta ücretini ödemekle yükümlüdür.

  • İsteklerin gelme ve ödünçverme süresi istenen kuruma bağlıdır.
  • Referans materyalleri, nadir eserler ve bir süreli yayının tamamı ödünç istenemez.
  • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynağı kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ'NDEN İSTENEN
MAKALE VE KİTAPLARIN SAĞLANMASI

Kütüphanemiz yurt içindeki tüm üniversite ve araştırma kütüphanelerinin yurt dışından üniversitelerden gelen yayın isteklerini karşılamaya çalısmaktadır.

Kitap İstekleri : Yurt icindeki tüm kütüphaneler 30 gün süreyle 10 kitap ödünç alabilirler. Yayının getirilmesi ve geri gönderilmesinin kargo ücreti ödünç alan kütüphaneden tahsil edilir.

Makale İstekleri : İstenen makaleye ait kargo ücreti alıcı ödemeli olarak adrese gönderilir.

ILL ile ilgili olarak her türlü sorunuzu kutuphane@gsu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

  1. Kitap istek formu
  2. Makale istek formu