+90 212 227 4480 / 2811       kutuphane@gsu.edu.tr

Satın Alma Politikası

Satın Alma Politikası
SATIN ALMA VİZYONU

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve desteklenmesi, bunu yaparken de kullanıcılarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için basılı eserler, elektronik veri tabanları ve çeşitli görsel-işitsel materyallerin bazı kriterler ile değerlendirilip kütüphanemize kazandırılmasını amaçlamaktayız.

Kitap Satınalma Politikamız

Basılı yayın istekleri değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır;

1.    İstenilen kaynaklarının dili ve içeriği üniversite eğitim ve öğretim programına uygun ve kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmalıdır.

2.    İstenilen  yayın, abonesi olduğumuz veritabanları içinde elektronik kitap şeklinde mevcutsa yayın talebi işleme alınmaz.

3.    Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

4.    İstenilen yayın konusunun koleksiyon içindeki oranı göz önünde bulundurulur. Yayın dili, güncelliği, basım  bilgileri değerlendirilerek sipariş verilir.

5.    Eğer bir kitap sert kapak ve karton kapak olmak üzere iki ayrı şeklide hazırlanmışsa kütüphanemiz, karton kapak kitapları tercih eder.

6.    Akademik personelin eğitim–öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimleri doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilir.

7.    Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve isteğe göre yeniden satın alınır.

8.    İstenilen yayınlar kütüphanemiz tarafından kontrol edildikten sonra en geç 1,5 - 2 ay içerisinde koleksiyonumuza katılır.

UYARI : Yeni yayın isteğinde bulunmadan önce, istenilen yayının kütüphanemizde mevcut olup olmadığını kataloğumuzdan taramanızı rica ederiz.

Galatasaray Üniversitesi mensubu olan tüm akademik, idari personeli ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerimiz aşağıda belirtilen süreçleri izleyerek kütüphanemize yayın isteğinde bulunabilirler.

1)    Akademik ve İdari Personel

•    Akademik ve idari personel bilgi kaynağı temin taleplerini, bağlı bulundukları akademik ve idari birim yönetimine dilekçe ile arz ederler.  Taleplerin iletilmesinde yeknesaklığı sağlamak üzere sağlanan ve kütüphane internet sayfasında bulunan satın alma istek formunun dilekçe eki olarak verilmesi gereklidir.

2)    Lisansüstü Programlara Kayıtlı Öğrenciler

•    Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler kaynak temin taleplerini danışmanlarının onayını alarak yukarıdaki usulle arz ederler.

•    Akademik ve idari birim yönetimleri uygun gördükleri talepleri Daire Başkanlığına iletirler.

•    Gelen bilgi kaynağı talepleri sağlama bölümü tarafından değerlendirmeye alınır. Talep edilen bilgi kaynakları, Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenen hizmet politikaları ve standartlarına uygun olarak, o yıla ait bütçe olanakları dahilinde sağlanır.

•    Olur verilen talepler işleme alınır.

Satın alma istek formu

Süreli Yayın Sağlama Politikamız

Galatatasay Üniversitesi ademik personelimiz abone olunmasını istedikleri süreli yayınların bilgilerini bölüm Dekanlıklarından onaylı üst yazı ile birlikte EBYS üzerinden Daire Başkanlığımıza iletirler. Süreli yayın istekleri Daire Başkanlığımız tarafından değerlendirilir.

İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır;

1.    İstenilen kaynaklarının dili ve içeriği üniversite eğitim ve öğretim programına uygun ve kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmalıdır.

2.    İstenilen  yayın, abonesi olduğumuz veritabanları içinde elektronik olarak  mevcutsa yayın talebi listeye alınmaz.

3.    Akademik personelin eğitim–öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimleri doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilir.

Elektronik Kaynak Sağlama Politikamız

Üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma ve kullanıcıların ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile bilgisayar aracılığıyla erişilebilen kaynaklar (Süreli yayınların veya kitapların yer aldığı tam metin veri tabanları, indeks ve özet veri tabanları, materyaller, bilgisayar dosyaları) kastedilmektedir.

İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır;

1.    İstenilen kaynaklarının dili ve içeriği üniversite öğretim programına uygun ve kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmalı.

2.    Aynı konuda kütüphanemizin abone olduğu başka bir veri tabanın olup olmaması.

3.    Abone olunan veritabanının deneme süresinde alınan kullanım istatistikleri.

4.    Abone olunan veritabanının bilimsel niteliği.

5.    Abone olunan veritabanının üzerinde çalıştığı platformun hızı ve güvenilirliği.

6.    Abone olunan veritabanının lisans şartları.

Tez Sağlama Politikamız

1.      Üniversitemizde hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezleri çevrimiçi ortamda kütüphanemize teslim edilecektir. Basılı ve CD formatında teslim yapılmamaktadır.

2.      Çevrimiçi tez teslim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz. http://kutuphane.gsu.edu.tr/tr/genel-bilgiler/tez-teslimi