+90 212 227 4480       kutuphane@gsu.edu.tr

Satın Alma Politikası

Satın Alma Politikası
SATIN ALMA VİZYONU

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve desteklenmesi, bunu yaparken de kullanıcılarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için basılı eserler, elektronik veri tabanları ve çeşitli görsel-işitsel materyallerin bazı kriterler ile değerlendirilip kütüphanemize kazandırılmasını amaçlamaktayız.

Kitap Satınalma Politikamız

Basılı yayın istekleri değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır;

1.    İstenilen kaynaklarının dili ve içeriği üniversite eğitim ve öğretim programına uygun ve kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmalıdır.

2.    İstenilen  yayın, abonesi olduğumuz veritabanları içinde elektronik kitap şeklinde mevcutsa yayın talebi işleme alınmaz.

3.    Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

4.    İstenilen yayın konusunun koleksiyon içindeki oranı göz önünde bulundurulur. Yayın dili, güncelliği, basım  bilgileri değerlendirilerek sipariş verilir.

5.    Eğer bir kitap sert kapak ve karton kapak olmak üzere iki ayrı şeklide hazırlanmışsa kütüphanemiz, karton kapak kitapları tercih eder.

6.    Akademik personelin eğitim–öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimleri doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilir.

7.    Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve isteğe göre yeniden satın alınır.

8.    İstenilen yayınlar kütüphanemiz tarafından kontrol edildikten sonra en geç 1,5 - 2 ay içerisinde koleksiyonumuza katılır.

UYARI : Yeni yayın isteğinde bulunmadan önce, istenilen yayının kütüphanemizde mevcut olup olmadığını kataloğumuzdan taramanızı rica ederiz.

Galatasaray Üniversitesi mensubu olan tüm akademik ve idari personelimiz aşağıda belirtilen süreçleri izleyerek kütüphanemize yayın isteğinde bulunabilirler.

1)    Akademik Personel

•    İstekli, EBYS ortamında hazırladığı dilekçesini, ekine Kütüphane koleksiyonuna  eklenmek üzere satın alınmasını istediği kitapları içeren Kitap İstek Formunu koyarak, ilgili Bölüm Başkanlığına, Fakülte Dekanlığına veya Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğüne sunar.

•    İstek Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görüldüğü takdirde karar, isteklinin dilekçesi ve eki ilgide tutularak, bir üst yazı ile EBYS ortamında Fakülte Dekanlığına bildirilir.

•    İstek Fakülte Dekanlığı veya Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğü takdirde karar, isteklinin dilekçesi ve eki ve varsa Bölüm Başkanlığı kararı ilgide tutularak, bir üst yazı ile EBYS ortamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bildirilir.

•    Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, isteklinin dilekçesi ve eki ve diğer uygun görüşlerini ilgide tutarak EBYS ortamında satın alma için olur belgesi hazırlar ve bağlı olduğu Rektör Yardımcısına sunar.

•    Olur verilen talepler işleme alınır.

2)    İdari Personel

•    İstekli, EBYS ortamında hazırladığı dilekçesini, ekine de Kütüphane koleksiyonuna  eklenmek üzere satın alınmasını istediği kitapları içeren Kitap İstek Formunu koyarak, ilgili birim yönetimine (Fakülte Dekanlığı, Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı) sunar.

•    İstek uygun görüldüğü takdirde karar, isteklinin dilekçesi ve eki ilgide tutularak, bir üst yazı ile EBYS ortamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na  bildirilir.

•    Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, isteklinin dilekçesi ve eki ve uygun görüşünü ilgide tutarak EBYS ortamında satın alma için olur belgesi hazırlar ve bağlı olduğu Rektör Yardımcısına sunar.

•    Olur verilen talepler işleme alınır.

Satın alma istek formu

Süreli Yayın Sağlama Politikamız

Galatatasay Üniversitesi ademik personelimiz abone olunmasını istedikleri süreli yayınların bilgilerini bölüm Dekanlıklarından onaylı üst yazı ile birlikte EBYS üzerinden Daire Başkanlığımıza iletirler. Süreli yayın istekleri Daire Başkanlığımız tarafından değerlendirilir.

İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır;

1.    İstenilen kaynaklarının dili ve içeriği üniversite eğitim ve öğretim programına uygun ve kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmalıdır.

2.    İstenilen  yayın, abonesi olduğumuz veritabanları içinde elektronik olarak  mevcutsa yayın talebi listeye alınmaz.

3.    Akademik personelin eğitim–öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimleri doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilir.

Elektronik Kaynak Sağlama Politikamız

Üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma ve kullanıcıların ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile bilgisayar aracılığıyla erişilebilen kaynaklar (Süreli yayınların veya kitapların yer aldığı tam metin veri tabanları, indeks ve özet veri tabanları, materyaller, bilgisayar dosyaları) kastedilmektedir.

İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır;

1.    İstenilen kaynaklarının dili ve içeriği üniversite öğretim programına uygun ve kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmalı.

2.    Aynı konuda kütüphanemizin abone olduğu başka bir veri tabanın olup olmaması.

3.    Abone olunan veritabanının deneme süresinde alınan kullanım istatistikleri.

4.    Abone olunan veritabanının bilimsel niteliği.

5.    Abone olunan veritabanının üzerinde çalıştığı platformun hızı ve güvenilirliği.

6.    Abone olunan veritabanının lisans şartları.

Tez Sağlama Politikamız

Üniversitemizde hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer nüshası basılı CD formatında kütüphanemizde bulundurulmaktadır.

Tez tesliminde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına verilecek dokümanlar:

1) Tezin Kendisi : İmzalı ve onay sayfası eklenmiş karton veya bez ciltli (1 adet). Spiral ciltli tezler kabul edilmeyecektir.

2) CD-ROM: Word ile yazılmış, Türkçe, Fransızca ve İngilizce özet. Adobe Reader (PDF) ile yazılmış tezin tamamını içeren CD-ROM (1 adet)

3) Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi Fotokopisi