+90 212 227 4480       kutuphane@gsu.edu.tr

İntihal Programları

İntihal Programları

Turnitin


Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 50 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

Turnitin kullanımıyla ilgili olarak;  tez, ödev ve rapor türü dokümanların benzerlik analizi yapılabilmektedir ve sadece öğretmen (öğretim personeli) hesabı açılabilmektedir. Öğretmen isterse öğrencileri için sınıf oluşturup öğrencilerinin tez/ödev/rapor yüklemelerini sağlayabilmektedir.  

Turnitin'i kullanmak isteyen akademisyenler için gereken şifre Kütüphane tarafından sağlanmaktadır. Programı kullanmak isteyenlerin hcelebi@gsu.edu.tr adresine isim, soyisim ve e-mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.


Kullanım Kılavuzları ve eğitseller:


iThenticate


Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç: iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır. Ödev ve tezler için lütfen Turnitin'i kullanınız) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 50 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. Turnitin’den farklı olarak, iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir.

Programı kullanmak isteyen akademisyenlere Kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin hcelebi@gsu.edu.tr adresine isim, soy isim ve e-mail adreslerini bildirmeleri rica olunur.


Dokümanlar: