+90 212 227 4480       kutuphane@gsu.edu.tr

Ödünç Verme Politikası

Ödünç Verme Politikası
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESİNDEN YARARLANABİLECEK KİŞİLER

1-Galatasaray Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencileri ve çalışanları.

2-Diğer üniversitelerin öğretim elemanları (üniversite kimliklerini ibraz etmeleri şartıyla)

3-Diğer üniversitelerin doktora ve yüksek lisans öğrencileri (üniversite kimliklerini ibraz etmeleri ve yaptıkları çalışma ile ilgili olarak Enstitü Müdürlüğünden resmi yazı getirmeleri şartıyla)

Kütüphaneden Galatasaray Üniversitesi Mensupları ödünç materyal alabilirler. Diğer kullanıcılar sadece kütüphane içinde yararlanabilirler. Ancak basılı ve elektronik materyalden istedikleri bir bölüm olursa fotokopisini ya da kopyasını alabilirler.

YAYINLARA ERİŞİM 

Kitaplar açık raf düzeninde DOS (Dewey Onlu Sınıflama) sınıflama sistemine göre yerleştirilmiştir. Bu sistemde hangi konunun hangi kod ile ifade edildiğini gösteren liste kütüphanede mevcuttur. Ayrıca raflarda gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır. Tarama işlemleri bilgisayar aracılığı ile üniversite kampüsü içinden ve dışından http://tarama.gsu.edu.tr/Yordam.htm adresinden yapılabilmektedir. Süreli yayınlar açık raf düzeninde alfabetik olarak yerleştirilmiştir. Kütüphanede hangi yayınların bulunduğu kütüphanenin web sayfasından görülebilir. 

ÖDÜNÇ ALMA 

Kütüphanenin ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilmek için üniversite kimlik kartı gösterilmesi zorunludur. Başka bir kullanıcının kimliği ile kitap ödünç almak isteyen kullanıcılar hakkında cezai işlem yürütülür.

Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, rezerv ve ders kitapları bölümündeki yayınlar ve standartlar ödünç verilmez. Kütüphanenin belirlediği bir miktara kadar üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar ödünç yayın alabilirler. Bu miktarın aşılması veya üzerinde iade süresi geçmiş yayın bulunması durumunda kullanıcılara ödünç yayın verilmez. 

ÖDÜNÇ VERME SÜRELERİ VE LİMİTLERİ
Statü Ödünç verme süresi Ödünç alınabilecek yayın sınırı
Lisans öğrencisi 21 gün  5
Yüksek lisans öğrencisi 60 gün 12
Doktora öğrencisi 90 gün 12
Akademik personel 180 gün 20
İdari personel 15 gün 3

Ayrıca tüm kullanıcılar  3 adet VCD veya DVD'yi  7 gün süreyle ödünç alabilirler.

UZATMA VE GERİ ÇAĞIRMA 

Kullanıcılar almış oldukları yayınların sürelerini internet üzerinden 3 kez uzatabilir, internet üzerinden oturum açma işlemini http://tarama.gsu.edu.tr/yordambt/yordam.php adresinden gerçekleştirebilirler. Kullanıcılar, ilgili adreste “üzerimdekiler” kısmına tıkladığında, almış olduğu kitapların bilgileri yer alacak ve bilgilerin sağında yer alan butondan uzatma işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

Oturum açmak için üye kodu: öğrenciler için okul numarası, öğretim elemanları ve personel için sicil numaralarıdır. (Sicil numaralarının dört hane olması gerektiğinden başına '0' eklenmesi gereklidir.) Tüm kullanıcılar için şifre, ilk girişte “1” dir. 

Kullanıcılar, üzerinde gecikmiş yayın olması veya yayının başkası tarafından ayırtılması halinde uzatma işlemlerini gerçekleştiremez. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir. 

AYIRTMA

Kullanıcılar, ödünç alınmış bir yayını, kütüphane web sayfasından oturum açma işlemlerini yaparak kendi adlarına ayırtabilirler. Ayırtılmış yayınların ödünç verilmesi, yayınları ödünç alan kullanıcıların yayını iade tarihine bağlıdır. Bazı sebeplerden dolayı kullanıcı ayırtılmış yayını iade etmezse kütüphane sorumlu tutulamaz. Ayırtılan yayın iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde kullanıcıya, e-posta veya telefon ile bilgi gönderilir. Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Yayını bekleyen kullanıcı yoksa yayın rafa gönderilir. Ayırtılacak yayın sayısı kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir. 

GECİKME CEZALARI

İade tarihinde kütüphaneye teslim edilmeyen yayınlar kütüphanenin açık olduğu günlerde gecikme cezası uygulanır. Resmi tatillerde veya kütüphanenin kapalı olduğu günlerde gecikme cezası alınmaz. 

Gününde iade edilmeyen her bir yayın için günlük 0,25₺ (1-10 gün arası), 10 günden sonra günlük 0,50₺ gecikme cezası uygulanır. 

KAYIP YAYINLAR 

Ödünç alınan yayınların yıpratılması, kaybolması veya kütüphane dışına izinsiz çıkarılması durumlarında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Kütüphane Komisyonunun gerekli görmesi halinde yıpratılan veya kaybedilen kütüphane yayını, bedeli ilgiliden tahsil edildikten sonra temin edilir.

b) Yayının kaybolması halinde, temini mümkün olan yayınlar için % 50 fazlası, değerinin tespiti mümkün olmayan materyal için ise Kütüphane İcra Kurulunun tespit ettiği miktar ödenir.

c) Kütüphane dışına izinsiz kitap veya herhangi bir materyal çıkaran, buna teşebbüs eden yahut kütüphanelerdeki kitaplara ve diğer materyale zarar veren öğrenciler, olayın nitelik ve ağırlığına göre Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 6/a, 7/a veya 8/a maddesine göre cezalandırılır. Fiillerin tekrarlanması halinde aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uygulanır.