+90 212 227 4480       kutuphane@gsu.edu.tr

Kanunum.com deneme erişimine acilmistir

  • 17.04.2020

Kanunum.com hukuk veritabanı deneme erişimi olarak 17 Mayıs 2020 tarihine kadar açılmıştır.
Erişim adresi: http://www.kanunum.com

KANUNUM nedir?
Kanunum.com, kayıtlı üyelerine hızlı, çevrimiçi araştırma olanağı veren güncel bir hukuk veritabanı ve elektronik araştırma servisidir. Amacı hukuk alanında referans kaynak olmaktır. Ekibimiz ülkemizde sadece kurumların ve hukuk alanında çalışan profesyonellerin değil, bireylerin de hukuki sorularına yanıt ararken kullanabildikleri etkin ve kullanışlı bir araç sunmaktadır.
KANUNUM’da neleri bulabilirim?
Kanunum’un veritabanı, teyidi yapılmış, metinsel tarihçesi oluşturulmuş ve birbiriyle ilişkilendirilmiş bir içerikte, yasama, yürütme ve yargı kurumlarının ürettiği hukuki metinleri sunmaktadır. İçeriğimiz ek bilgilerle işlenmiş olarak, kaynak metinlerle birlikte sunulurlar.
Kanunum’da kanun, KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri, resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan birçok Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.