+90 212 227 4480       kutuphane@gsu.edu.tr

International Historical Statistics 1750-2010

  • 10.02.2017

International Historical Statistics 1750-2010 adlı ekitaba abone olmuştur. Eser, dünyadan sosya-ekonomik verilerin toplandığı ve istatistiksel olarak değerlendirildiği bir referans kaynaktır. İşletme, ekonomi, çevre çalışmaları, coğrafya, tarih, siyaset bilimi, istatistiksel çalışmalar alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir içeriğe sahiptir. 

Serinin güncel erişim adresi: http://link.springer.com/book/10.1057/9781137305688 

Aynı serinin diğer kitapları için: http://link.springer.com/search?facet-series=%2213993%22&facet-content-type=%22Book%22