+90 212 227 4480       kutuphane@gsu.edu.tr

HukukTürk veritabanı erişimi hakkinda

  • 07.08.2020

HukukTürk  veritabanı erişime  açılmıştır. (31 Aralık 2020 tarihine kadar)

Kapsamı:
HukukTürkher gün güncellenen, birbirine hiper linklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler).Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları).Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) gibi faydalı servisler yer almaktadır.
Erişim adresi : www.hukukturk.com