+90 212 227 4480       kutuphane@gsu.edu.tr

Kitap İstekleri

Kitap İstekleri

KİTAP İSTEK SÜREÇLERİ

 1. Akademik Personel ,
  • İstekli, EBYS ortamında hazırladığı dilekçesini, ekine Kütüphane koleksiyonuna eklenmek üzere satın alınmasını istediği kitapları içeren Kitap İstek Formunu koyarak, ilgili Bölüm Başkanlığına, Fakülte Dekanlığına veya Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğüne sunar.
  • İstek Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görüldüğü takdirde karar, isteklinin dilekçesi ve eki ilgide tutularak, bir üst yazı ile EBYS ortamında Fakülte Dekanlığına bildirilir.
  • İstek Fakülte Dekanlığı veya Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğü takdirde karar, isteklinin dilekçesi ve eki ve varsa Bölüm Başkanlığı kararı ilgide tutularak, bir üst yazı ile EBYS ortamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bildirilir.
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, isteklinin dilekçesi ve eki ve diğer uygun görüşlerini ilgide tutarak EBYS ortamında satın alma için olur belgesi hazırlar ve bağlı olduğu Rektör Yardımcısına sunar.
  • Olur verilen talepler işleme alınır.
 2. İdari Personel ,
  • İstekli, EBYS ortamında hazırladığı dilekçesini, ekine de Kütüphane koleksiyonuna eklenmek üzere satın alınmasını istediği kitapları içeren Kitap İstek Formunu koyarak, ilgili birim yönetimine (Fakülte Dekanlığı, Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı) sunar.
  • İstek uygun görüldüğü takdirde karar, isteklinin dilekçesi ve eki ilgide tutularak, bir üst yazı ile EBYS ortamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bildirilir.
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, isteklinin dilekçesi ve eki ve uygun görüşünü ilgide tutarak EBYS ortamında satın alma için olur belgesi hazırlar ve bağlı olduğu Rektör Yardımcısına sunar.
  • Olur verilen talepler işleme alınır.

KİTAP İSTEK FORMU