Galatasaray Üniversitesi Ana Sayfa Ana Sayfa
Yönetim   Genel Bilgiler   Katalog Tarama   e-kitap   e-veritabanları   e-dergiler   
İstek ve Önerileriniz   Tez Teslimi   Sıkça Sorulan Sorular   Kitap İstekleri   Yeni Yayınlar   Kütüphanelerarası Ödünç Verme   Personel   Bağlantılar   Duyurular   

Genel Bilgiler

    

Galatasaray Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi 1993 yılında kurulmuş olup, 2004 Mayıs ayından itibaren kampüs içindeki yeni binasında hizmet vermektedir.
Kütüphanemizdeki toplam basılı yayın sayısı 143.347*; abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanan süreli yayın sayısı 1.169*`dir. Ayrıca 48* adet elektronik veritabanı ile 9* adet e-kitap koleksiyonuna erişim imkanı vardır.

* 2015 yılı sonu itibariyle

ÇALIŞMA SAATLERİ

Akademik Yıl

Hafta İçi 09:00-22:00
Cumartesi 10:00-17:00
Pazar kapalıdır

Yaz Dönemi

Hafta İçi 09:00-17:00
Cumartesi-Pazar kapalıdır

GENEL KURALLAR

Kütüphane ödünç verme işlemleri sırasında üniversite kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
Kütüphaneye yiyecek ve içecek sokulması, tütün mamüllerinin içilmesi kesinlikle yasaktır.
Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.
Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur.
Kütüphanedeki yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına yayın çıkarılamaz. İzinsiz yayın çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.
Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.

Kütüphane içinde grup çalışması yapmak ve sesli çalışmak yasaktır.

Kapanış saatine 15 dakika kala kütüphane otomasyon sistemi kapandığı için ödünç işlemleri yapılamaz.

Kapanış saatine 15 dakika kala kullanıcıların çıkması sağlanır ve kütüphane görevlisi tarafından kontrol işlemleri yapılır.

Galatasaray Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesinden yararlanabilecek kişiler;

a- Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanları, Öğrencileri ve Çalışanları

b- Diğer  Üniversitelerin Öğretim Elemanları ( üniversite kimliklerini ibraz etmeleri şartıyla)

c- Diğer üniversitelerin Doktora ve Yüksek Lisans  Öğrencileri (üniversite kimlik kartlarını ibraz etmeleri ve yaptıkları çalışma ile ilgili olarak Enstitü Müdürlüğünden resmi yazı getirmek şartıyla)

Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi'nden kurum mensupları ödünç materyal alabilirler. Diğer kullanıcılar materyalden kütüphane içinde yararlanırlar. Ancak basılı ve elektronik materyalden istedikleri bir bölüm olursa fotokopisini ve kopyasını alabilirler.

Ödünç yayın alırken üniversite kimlik kartı gerekmektedir. 

Kullanıcılar, kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye bilgi vermek zorundadırlar.
Öğrenciler, mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek Kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadırlar.
Emekli olan, istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlik nedeniyle belli bir süre Üniversiteden uzaklaşan üniversite mensupları ödünç aldığı yayınları iade ederek Kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadır.


YAYINLARA ERİŞİM

Kitaplar açık raf düzeninde DOS (Dewey Onlu Sınıflama) sınıflama sistemine göre yerleştirilmiştir. Bu sistemde hangi konunun hangi kod ile ifade edildiğini gösteren liste kütüphanede mevcuttur. Ayrıca raflarda gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır. Tarama işlemleri bilgisayar aracılığı ile üniversite kampüsü dışından <http://kutuphane.gsu.edu.tr> üniversite içinde http://10.10.1.1 adresinden yapılabilmektedir. Süreli yayınlar açık raf düzeninde alfabetik olarak yerleştirilmiştir. Kütüphanede hangi yayınların bulunduğu kütüphanenin web sayfasından görülebilir.


ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI

Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, rezerv ve ders kitapları bölümündeki yayınlar ve standartlar ödünç verilmez.
Üzerinde para cezası ve iade süresi geçmiş yayın bulunan üyelere ödünç yayın verilmez.
Üyelerin, kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları gerekir. Kütüphaneden, Öğretim elemanları 6 ay süreyle 20 kitap, İdari personel 15 gün süreyle 3 kitap, Yüksek lisans öğrencileri 60 gün süre ve doktora öğrencileri 90 gün süre ile 12 kitap, Lisans öğrencileri 21 gün süreyle 5 kitap alabilirler. Ayrıca tüm kullanıcılar 3 adet VCD veya DVD'yi 7 gün süreyle ödünç alabilirler.

UZATMA VE GERİ ÇAĞIRMA

Üyeler ödünç aldıkları yayınları, başka bir kullanıcı tarafından ayırtma konmadığı sürece ödünç verme servisinden ya da internet üzerinden 3 kez uzatabilirler.

Üzerinde gecikmiş yayın ve para cezası bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılamaz.
Başkası tarafından ayrılan yayınlar uzatılamaz.
Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.

REZERV YAYINLAR VE DERS KİTAPLARI

Fakültelerden gelen istek üzerine veya kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen kitaplar rezerv bölümüne konur.
Rezerv kitaplar ve ders kitapları okuma salonundan dışarı çıkarılamaz.

YAYIN AYIRTMA KURALLARI

Ödünç alınmış bir yayın başka bir üye tarafından ayırtılabilir.
Ayırtılan yayın iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde üyeye e-posta veya telefon ile bilgi gönderilir.
Ayırtılan yayın üyeye bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki üyeye verilir. Yayını bekleyen üye yoksa yayın rafa gönderilir.
Ayırtılacak yayın sayısı üyenin ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.

GECİKEN YAYINLAR VE CEZALAR

Gecikme meydana geldiğinde uygulanan gün sayısının Otuz (30) günü aşması halinde kitap hakkında zayii işlemi yapılacağı duyurulur. Öğrenciler için durum, kütüphane içinde panoya asılarak ilan edilir. Takip eden 15 gün içinde kitap getirilip gecikme bedeli ödenmezse veya zayii olan kitap veya materyalin zayii bedeli ödenmezse durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı`na bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı`nca durum düzelinceye kadar, öğrenci için gerekli olan hiçbir işlem yapılmaz.
Öğretim üye ve yardımcıları ile diğer personel ödünç aldığı kitabı süresi içinde kütüphaneye iade etmezse, durum bir yazı ile ilgiliye duyurulur. Onbeş (15) gün içerisinde kitap iade edilmezse, zayii işlemi yapılır ve zayii bedeli tahsil edilir.
Gününde iade edilmeyen her yayın için günlük 0,25 TL.(10 güne kadar), 10 günden sonra 0,50 TL. gecikme cezası alınır.

KAYIP VE ZARAR GÖRMÜŞ YAYINLAR

Üyeler ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.
Zayii halinde, temini mümkün olan yayınlar için % 50 fazlası, değerinin tespiti mümkün olmayan materyal için ise Kütüphane İcra Kurulunun tespit ettiği miktar ödenir.
Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.
Zarar görmüş yayınlara kayıp yayın işlemi uygulanır.
Yıl içinde uygulanacak günlük gecikme bedeli her yıl İcra Kurulu`nun önerisi ile Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenir. Gecikme bedeli ödemeyenlere başka kitap veya materyal ödünç verilmez.
* Gerekli durumlarda kurallar yeniden düzenlenebilir.

ILL – PEB – KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ

Kütüphanemizde bulunmayan yayınlar (kitap ve makale) diğer yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphanelerden ödünç olarak temin edilmektedir. İstek sahiplerinin isteklerini kutuphane@gsu.edu.tr adresine veya kütüphane teknik hizmetler bölümüne göndermeleri yeterli olacaktır. ULAKBIM Ulusal Belge Sağlama Sistemi (UBSS) aracılığı ile Web tabanli bir sistem üzerinden Türkiye'nin her yerinden uzaktan belge sağlama istekleri karşılanmaktadır. ULAKBIM Süreli Yayınlar Toplu Katalogu üzerinden belge sağlama hizmetlerine doğrudan baglantı da yer almaktadır. Yurtiçi tez istekleriniz YÖK Dokümantasyon Dairesi tarafından sağlanmaktadır. 2006 yılından bu yana olan tezler web üzerinden ücretsiz olarak görüntülenmektedir. http://www.yok.gov.tr/tez/tez_tarama.htm  

ELEKTRONİK KAYNAKLAR 

http://kutuphane.gsu.edu.tr/tr/

 Kütüphanemizin elektronik olarak çok sayıda veritabanı ve e-kitaba aboneliğibulunmaktadır. Araştırmalarınızda gerekli olan dergi, makale vb yayınları kütüphanemizin web sayfasında bulunan e-kitap, e-veritabanları, e-dergiler aracılığıyla kampus içi ve dışından erişebilirsiniz. Kampüs dışı erişim için Bilgi İşlem Daire Başkanlığından kullanıcı adı ve şifre almanız gerekir. Daha fazla bilgi için kutuphane@gsu.edu.tr adresine başvurabilir veya kütüphanecilerimize danışabilirsiniz. Tel : 0212 227 44 80 ( 232 - 402 ) - kutuphane@gsu.edu.tr