+90 212 227 4480       kutuphane@gsu.edu.tr

Online Legal Veri tabanı deneme erişimi (5 Aralık 2020 tarihe kadar)

  • 14.10.2020

Legal Online veritabanı deneme olarak 5 Aralık 2020 tarihine kadar erişime açılmıştır.

"Online Kütüphane" ; Telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (470+) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (680+) tüm sayılarının basılı ile aynı görünümlü dijital kopyalarına online erişilebilmektedir.

Online Kütüphane erişim adresi: 

https://legal.com.tr/kitaplik

"Legalbank"; İçtihata (2.000.000 +), (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.) mevzata, (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb.) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (34.500 +), dilekçe ve belgelere (2.500 + ), gerekçelere (400+) online erişilebilmektedir.
Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net